Bevolkingsgroei Stad Groningen loopt sterk terug.

De bevolking van de gemeente Groningen is in het afgelopen jaar veel minder sterk gegroeid dan in 2019.

Per duizend mensen kwamen er in de gemeente Groningen vorig jaar 2,5 inwoners bij. In 2019 waren dat er 7,9 per duizend inwoners. Eind november woonden er 233.456 mensen in de gemeente Groningen. In dezelfde maand in 2019 waren dat er 233.115.

Het teruglopende aantal internationale studenten dat naar Groningen komt lijkt te zorgen voor een dalende bevolkingsgroei

Have your say!

1 0

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.